diagnostiek

Na de intake volgt meestal psychodiagnostisch onderzoek.

Dit varieert van beperkt tot uitgebreid onderzoek met behulp van testen, vragenlijsten en (spel)observaties op het gebied van:

* ontwikkeling, intelligentie (IQ)
* neuropsychologische factoren (aandacht, geheugen, planning etc.)
* sociaal-emotionele factoren en gedrag

Observaties kunnen op de praktijk, thuis of elders (school, kinderdagverblijf) plaatsvinden.
Door dit alles wordt een beeld gevormd van de specifieke sterke en zwakkere kanten van het kind en de interactie met belangrijke anderen zoals de ouders / verzorgers.

Het onderzoek beslaat vrijwel altijd meerdere contacten en wordt samengevat in een onderzoeksverslag. Het psychodiagnostisch onderzoek wordt afgesloten met een adviesgesprek. In dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek en het daaruit volgende advies met u besproken aan de hand van het onderzoeksverslag.

Indien nodig wordt voor bijkomende onderzoeksvragen gericht doorverwezen en samengewerkt met kinderarts, neuroloog, logopedist, kinesist of andere disciplines.

Posted: Januari 15nd, 2011
Tags: Linde Van de Velde - Psycholoog, VVKP, BFP-FBP