INFO voor KINDEREN en JONGERENWat kan een psycholoog voor je doen ?

Wat kan een psycholoog voor je doen ?Eerst gaan we kennismaken, om erachter te komen wat er precies aan de hand is en hoe ik jou en je ouders verder kan helpen. Daarvoor praat ik eerst met jou en met hen, soms samen, soms (ook) apart. Meestal krijg ik dan al wel een idee over hoe het probleem in elkaar zit.

Soms moet ik verder gaan uitzoeken wat er precies aan de hand is, dan volgt er onderzoek. Daarbij moet je vaak een aantal werkjes doen, sommige moeilijk, sommige makkelijk. Verder kan het zijn dat je een (paar) vragenlijst(en) in moet vullen, dat we gaan spelen, tekenen, praten, knutselen. Ook je ouders kunnen vragenlijsten krijgen om in te vullen en soms vraag ik informatie aan je juf of meester, of bijvoorbeeld de leidsters van de opvang of je onthaalouder. Het kan ook zijn dat ik eens kom kijken hoe het gaat bij jou thuis, of in je klas of bijvoorbeeld bij de scouts.

Als duidelijk is wat er precies aan de hand is en hoe ik jou / je ouders het beste verder kan helpen, dan krijgen jij en meestal ook je ouders begeleiding.
Soms werk ik alleen met je ouders, soms alleen met jou, meestal met allemaal. Soms is het ook goed om anderen erbij te halen, zoals je broers of zusjes, de juf of meester,...
Tijdens de begeleiding gaan we ook weer spelen, tekenen, praten, knutselen, opdrachten doen, oefenen. Je krijgt alle tijd en ruimte om te vertellen of te spelen of tekenen over wat je dwars zit en we proberen samen een manier te vinden om te zorgen dat je minder last hebt van je problemen. Ook krijg je uitleg en tips en trucs om zodat je later zelf je problemen op kunt lossen of er beter mee om kunt gaan. Soms kun je naar een groep zodat je met andere kinderen met dezelfde problemen kunt oefenen en praten. Alles wat we doen in de begeleiding is vertrouwelijk. Ik praat er dus alleen met anderen over als dat nodig is én jij het daarmee eens bent.

We spreken meestal één keer per week af en het duurt steeds ongeveer een uurtje.
Tijdens het onderzoek kan het wat langer achter elkaar zijn, tot wel drie uur.
Het onderzoek en de begeleiding is voor elk kind weer nét anders, zodat het precies bij je past. Sommige kinderen hebben kort begeleiding nodig, een paar weken, anderen wat langer, wel een aantal maanden.Wie kan terecht bij de psycholoog ?

Wie kan terecht bij de psycholoog ?Soms heb je een probleem en raak je in de knoop en kom je er zelf of met je ouders, juf, vrienden, niet uit. Een psycholoog kan je dan helpen om een antwoord te zoeken op het probleem en samen met jou en bijv. je ouders een manier te vinden om het op te lossen of er anders mee om te gaan.

Problemen waarmee je bij mij terecht kan zijn bijvoorbeeld:

* angst of depressie:

je voelt je ongelukkig, hebt nergens zin in
je bent bang van bepaalde dingen of situaties, of moet steeds bepaalde dingen of gedachten herhalen
je bent erg verdrietig omdat je iemand verloren hebt en het gaat maar niet over,...

* gedragsproblemen:

het lukt je niet om je aan de regels en afspraken te houden...
je hebt voortdurend ruzie met je ouders...
je bent vaak boos, schopt of slaat, schreeuwt, ...

* sociale problemen:

je hebt geen of weinig vrienden
je bent niet graag in een groep, weet niet goed hoe je moet reageren ...
je kan niet voor zichzelf of je eigen mening opkomen, ...

* slaapproblemen:

je kan niet in slaap komen, of je wordt vaak wakker
je hebt nachtmerries ...
je durft of wil niet alleen slapen

* zindelijkheidsproblemen (enuresis of encopresis):

je vindt het moeilijk of eng om naar het toilet te gaan
je houdt je plas of ontlasting vaak te lang op
je plast soms in je broek of in je bed en het lukt maar niet of niet meer om het op te houden
je hebt vaak een vuile onderbroek (remsporen) of doet je ontlasting soms in je broek

* Ontwikkelingsproblemen (ADHD, Autisme Spectrum Stoornis)

Je kunt je zich slecht concentreren, springt van de hak op de tak, vindt alles maar kort leuk, vindt het moeilijk om dingen waaraan je begint ook af te maken
je doet vaak dingen zonder erover na te denken, stort je overal in, het wordt een chaos
je bent erg druk, zit altijd te draaien of te wiebelen, je kan moeilijk stil zitten, roept vaak te hard
je vindt het moeilijk om met andere kinderen en mensen om te gaan, begrijpt ze vaak niet
je vindt het moeiljk om te weten hoe je jezelf moet gedragen
je praat vaak over dingen die je interesseren maar vindt het moeilijk om rekening te houden met wat de ander leuk vindt
je hebt autisme zeggen ze, maar je weet niet goed wat dat is en wil graag wat uitleg en tips

Met al die dingen kunt u terecht bij de kinderpsycholoog. Soms weet de psycholoog er niet genoeg van, dan wordt je met je ouders doorgestuurd naar iemand die jou en jullie beter verder kan helpen ...Diagnostiek

DiagnostiekNa de intake volgt meestal psychodiagnostisch onderzoek.

Dit varieert van beperkt tot uitgebreid onderzoek met behulp van testen, vragenlijsten en (spel)observaties op het gebied van:

* ontwikkeling, intelligentie (IQ)
* neuropsychologische factoren (aandacht, geheugen, planning etc.)
* sociaal-emotionele factoren en gedrag

Observaties kunnen op de praktijk, thuis of elders (school, kinderdagverblijf) plaatsvinden.
Door dit alles wordt een beeld gevormd van de specifieke sterke en zwakkere kanten van het kind en de interactie met belangrijke anderen zoals de ouders / verzorgers.

Het onderzoek beslaat vrijwel altijd meerdere contacten en wordt samengevat in een onderzoeksverslag. Het psychodiagnostisch onderzoek wordt afgesloten met een adviesgesprek. In dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek en het daaruit volgende advies met u besproken aan de hand van het onderzoeksverslag.

Indien nodig wordt voor bijkomende onderzoeksvragen gericht doorverwezen en samengewerkt met kinderarts, neuroloog, logopedist, kinesist of andere disciplines.Begeleiding

BegeleidingAls de diagnostiek rond is volgt, indien nodig en zoals besproken in het adviesgesprek, begeleiding. De begeleiding duurt over het algemeen zo’n 5 tot 15 contacten (maar soms ook korter of langer) en is zowel mogelijk voor het kind of de jongere als voor de (stief)ouder(s). De contacten duren meestal ong. 50 minuten en vinden wekelijks en op termijn twee- tot vierwekelijks plaats. Ook begeleiding, advies of uitleg aan anderen in of buiten het gezin is mogelijk, bijv. voor broertjes en zusjes, leerkracht, onthaalouder,...

De begeleiding van het kind verloopt via spel, gesprekken, tekenen, knutselen, werkbladen, uitleg (psycho-educatie), oefenen met de problemen en de aanpak daarvan, zodat het kind leert de eigen problemen op te lossen of er beter mee om te gaan.
Het kind krijgt alle tijd en ruimte om te vertellen, spelen, tekenen over wat hem dwars zit en we proberen samen een manier te vinden om te zorgen dat hij of zij minder last heeft van de problemen. Soms worden ook broertjes of zusjes of anderen bij de behandeling van het kind betrokken.

De ouderbegeleiding kan bestaan uit gesprekken met één of beide ouders / verzorgers, uitleg over het probleem van het kind, opvoedingsondersteuning, oefenen met een andere aanpak, etc. Ook als op de eerste plaats het kind ondersteuning nodig heeft is er meestal een vorm van ouderbegeleiding; dit om te zorgen dat u rekening kunt houden met de veranderingen en dingen waar het kind mee bezig is tijdens de begeleiding. Soms wordt het kind na de intake of diagnostiek niet zelf begeleid, maar gebeurt de (mediërende) begeleiding van het kind voornamelijk of geheel via de ouders.

Indien nodig wordt voor langdurige, intensieve therapie of begeleiding door andere disciplines (zoals logopedist, kinesist, arts, neuroloog, kinderpsychiater) gericht doorverwezen.

Alle contacten zijn vertrouwelijk, zowel met het kind als met de ouders. Zonder toestemming van de ouders zal er niet met derden gesproken worden. Ook wat er tijdens de begeleiding van het kind besproken en gedaan wordt is in principe vertrouwelijk. Er zal dan ook aan het kind toestemming worden gevraagd om specifieke dingen met de ouders te bespreken.